Algemene Voorwaarden

Behandeling

 • In de intake en beginfase van de behandeling wordt samen met u een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd en een gepast behandelpakket besproken en vast gesteld.
 • Uw eigen doelstellingen en wensen zijn de leidraad voor de therapie. Regelmatig vindt evaluatie plaatst ( na iedere 8 sessies of anders indien onderling overeengekomen) die de therapie en u op weg helpt om de gestelde doelen te bereiken.
 • De sessies duren 1 uur en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • Er vindt regelmatig binnen de sessies een overlegmoment plaats waarin de therapeut zowel mondeling als schriftelijk verslag doet over uw ontwikkelingen binnen de therapie.
 • Op het moment dat de therapeut ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst. In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de therapie stopgezet.

Kosten en betalingsvoorwaarden

MovedBy… geeft erkende alternatieve therapieën en complementaire zorg die onder het hoofdje vaktherapieën valt. Deze kunnen worden vergoed in een aantal sessies per jaar via de aanvullende zorgverzekering.

 • U dient zelf te vooraf te informeren wat uw vergoeding mogelijkheden zijn. Kijk welke zorgverzekeraars vaktherapie vergoeden binnen het aanvullende pakket: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie
 • daarbij is het goed om te weten dat de therapeut lid is van de Nederlandse Vereniging voor Danstherapie (NVDAT) Registerno. 104694 die aangesloten is bij de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB) Registerno. 4694
 • Verder is de praktijk aangesloten bij de Register Nederlandse Federatie Gezondheidzorg (NFG) Registerno. 8782 en de Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) Registerno. 180614R wat vergoedingen bij de zorgverlener mogelijk maken.
 • Betalingen dienen op voorhand na aanleiding van de factuur en gekozen behandelpakket binnen 10 dagen of direct na de behandeling met pin betaling te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.
 • De tarieven zijn afhankelijk van u persoonlijk behandelpakket en worden tijdens de intake in het begin van behandeling afgesproken. De tarieven kunnen worden jaarlijks aangepast.
 • Aan het eind van de behandeling wordt u uitgenodigd om een Tevredenheidsonderzoek anoniem invullen als client: Graag zodat zorgverzekeraars zien wat vaktherapie voor jou kan betekenen: https://nl.surveymonkey.com/r/tevredenheidsonderzoek_VVT

Annulering van de therapie

Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om dringende redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 48 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 100 % van de kosten in rekening gebracht.

Beroepsprofessionaliteit MovedBy…

 • De vaktherapeut is geregistreerd lid Senior Danstherapeut van de Nederlandse Vereniging voor Danstherapie NVDAT www.nvdat.vaktherapie.nl
 • Deze vereniging is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen FVB www.fvb.vaktherapie.nl
 • Informatie over deze beroepsvereniging en vergoedingen kunt u vinden op www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie
 • De vaktherapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB & de NFG www.de-nfg.nl & de RBCZ www.rbcz.nu
 • De Supervisor & Leersupervisor is geregistreerd lid van de Landelijke Beroepsvereniging Supervisie & Coaching LVSC www.lvsc.eu en handelt volgens hun richtlijnen.