Particulieren & Verwijzers

Wanneer je merkt dat je niet echt gelukkig bent omdat er van alles in de weg zit, kan dat grote impact hebben op je dagelijks leven. Misschien ervaar je problemen in je relaties met anderen of word je soms overvallen door je eigen emoties. Het kan ook zijn dat je fysieke klachten hebt waarvan artsen de oorzaak maar niet weten te achterhalen.

Ik heb gemerkt dat dit soort klachten, hoe gevarieerd ook, terug te voeren zijn op de verbinding met jezelf. Iedere lichaamshouding en elk bewegingspatroon houdt bewuste en onbewuste informatie en herinneringen opgeslagen in wat wij het lichaamsgeheugen noemen. Je lichaam weet vaak meer dan je denkt over de oorzaak van je probleem, maar dus ook over de oplossing daarvan. Door uiting te geven aan wat je echt voelt en wat jou beweegt, ervaar je wat je eigenlijk wilt zeggen en leer je lichaamssignalen te vertalen naar persoonlijke woorden en betekenissen.

Met lichaamsgerichte therapie help ik jou om weer stevig in het leven te staan en te genieten van alles wat daarbij hoort. Met veerkracht, een positief zelfbeeld, vertrouwen in jezelf en de mensen om je heen.