Tarieven

Hoeveel een traject uiteindelijk kost verschilt zodanig per geval dat het niet mogelijk is om daar in het algemeen vaste prijzen aan te koppelen. Het aantal mensen, het gekozen plan van aanpak en de duur van het traject spelen daar een rol in en verschillen per casus.

Uiteraard is het mogelijk om vrijblijvend een casus aan mij voor te leggen waarbij ik zo goed als mogelijk een indicatie geef van de te verwachten kosten. Je wilt tenslotte wel weten wat je kunt verwachten.

Neem gerust contact met mij op om dat te bespreken.