Werkwijze

Allereerst brengen we samen in kaart wat de thema’s zijn die een rol spelen. Vervolgens kijken we naar de juiste aanpak. Daarbij leg ik niets op; ik verken en bekijk wat er al is en help mensen vooral om zelf te ontdekken wat er speelt en wat een oplossing zou kunnen zijn. Alles wat je ervaart maak je je eigen; zelf tot een inzicht komen is veel krachtiger dan wanneer iemand je vertelt hoe het zit.

Lichaamsgerichte Coaching
De coaching is gericht op het lichaam omdat iedere lichaamshouding en elk bewegingspatroon bewuste en onbewuste informatie en herinneringen opslaat in wat wij het lichaamsgeheugen noemen. Door uiting te geven aan wat je echt voelt en beweegt, ervaar je wat je eigenlijk wilt zeggen en leer je lichaamssignalen te vertalen naar persoonlijke woorden en betekenissen. Dit zorgt voor contact en verbinding met jezelf, met een ander en met de missie op je werk en in het leven zelf.

Lichaamsgericht verwerken
In deze methode staat het lichaam centraal. Het kan helpen om een specifieke gebeurtenis te verwerken. We gaan dan samen terug naar die gebeurtenis en kijken hoe deze ervaring is opgeslagen in je lichaam. Welke lichamelijke reacties hoorden daarbij?
Daarna bekijken we welke emoties opkomen en praten we over de gebeurtenis; hoe was het toen en hoe is het nu? Samen werken we eraan om het bijbehorende lichaamsverhaal een plek te geven.
Vervolgens komt er ruimte voor een nieuwe, positieve ervaring die verankerd kan worden in het lichaam. Stel je voor dat je ooit bent aangereden en niet meer op kon staan. En je ervaart steeds dat gevoel van onmacht omdat je overeind wil komen. Dan kunnen we werken aan het uitvoeren van die onafgemaakte beweging om de oude ervaring te doorbreken. Omdat een ervaring veel beter wordt opgeslagen dan alleen woorden, is het positieve effect hiervan ook veel sterker en duurzamer.

Expressief werken aan je identiteit
‘Wie ben ik nu eigenlijk echt? Waar sta ik? Hoe ga ik nu verder?’ Dat zijn vragen die bezig kunnen houden. Zowel op het werk als in je privéleven. Hoe wil jij vanaf dit moment je leven leiden?
Ook bij dit vraagstuk kan jouw eigen lichaam je de antwoorden geven. Met expressieve methodes geven we jouw lichaamsverhaal vorm en betekenis. Dat kan zijn door te schrijven, het maken van zelfportretten of andere artistieke bronnen aan te boren. Maar ook een bodyscan, bodymapping en lichaamsgerichte opstellingen kunnen worden ingezet.
Er wordt niets opgelegd, we kijken samen naar een vorm die bij jou past. Iedereen heeft de behoefte om er te mogen zijn. Door middel van deze coaching bepaal jij hoe dat eruitziet en komt er ook weer ruimte voor creativiteit en professioneel handelen.

De kracht van kunst
Wanneer we in teamverband werken nodig ik vaak iemand uit met een creatief beroep die helpt om een ander perspectief te bieden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een journalist, een fotograaf of een kunstenaar. Vervolgens gaat het team aan het werk met de kunstenaar of professional om iets te maken. Dan kom je tot andere inzichten en die maak je dan visueel en tastbaar. Uiteindelijk gaat het om het maken van contact en verbinding, maar er komt dus ook een kunstwerk tot stand in de vorm van bijvoorbeeld een boek of een beeld.

Het resultaat van de coaching is dat werknemers hun eigenheid mee kunnen nemen in hun professionaliteit. Dat komt ten goede aan zowel de werknemer als aan het bedrijf.