Werkwijze

We beginnen met een kennismakingsgesprek, persoonlijk op locatie om samen in beeld te brengen wat je klacht of hulpvraag is. Dit gesprek staat los van verdere behandeling en is een kennis making en tegelijkertijd een verkenning van je eventueel behandeltraject. Wanneer je verder wilt volgt een instemming op een behandelplan waarin we samen een persoonlijke behandelroute bespreken. Daarbij zijn verschillende methodes mogelijk:

Lichaamsgerichte psychotherapie & bewegingsanalyse
Je lichaamstaal zegt meer dan duizend woorden. Wanneer we met elkaar in gesprek gaan is je lichaam altijd in beweging, hoe minimaal dat soms ook lijkt. Ik observeer en analyseer wat er bij jou gebeurt door bijvoorbeeld te kijken naar de bewegingen die je maakt met je handen en ogen. Op deze manier komt er al snel helderheid in dat wat er daadwerkelijk speelt. Vervolgens kunnen we behandeldoelen vaststellen en samen gericht aan de slag gaan.

Sensorimotor psychotherapie
Ook in deze therapie staat het lichaam centraal. Sensorimotor Psychotherapie kan helpen om een specifieke gebeurtenis te verwerken. We gaan dan samen terug naar die gebeurtenis en kijken hoe deze ervaring is opgeslagen in je lichaam. Welke lichamelijke reacties hoorden daarbij?
Daarna bekijken we welke emoties opkomen en praten we over de gebeurtenis; hoe was het toen en hoe is het nu? Samen werken we eraan om het negatieve beeld te kunnen ontladen en het bijbehorende verdriet een plek te geven.
Vervolgens komt er ruimte voor een nieuwe, positieve ervaring die verankerd kan worden in het lichaam. Stel je voor dat je ooit bent aangereden en niet meer op kon staan. En je ervaart steeds dat gevoel van onmacht omdat je overeind wilt komen. Dan kunnen we werken aan het uitvoeren van die onafgemaakte beweging om de oude ervaring te doorbreken. Omdat een ervaring veel beter wordt opgeslagen dan alleen woorden, is het positieve effect hiervan ook veel sterker en duurzamer. Dat is in de basis de werking van deze therapie.

Dans- en bewegingstherapie
Wanneer de verwerking achter de rug is kunnen er alsnog veel vragen opkomen omdat daar ineens ruimte voor is. Vragen als; ‘wie ben ik nu eigenlijk echt? Waar sta ik? Hoe ga ik nu verder?’ Je hebt in een voorgaande therapie inzichten gekregen en de vraag is hoe je die integreert in je verdere leven. Hoe wil jij vanaf dit moment je leven leiden?
Ook bij dit vraagstuk kan jouw eigen lichaam je de antwoorden geven. Met expressieve methodes geven we jouw lichaamsverhaal vorm en betekenis. Dat kan zijn door te schrijven, het maken van zelfportretten of door te luisteren naar muziek en eventueel te dansen. Maar ook een bodyscan, bodymapping en lichaamsgerichte opstellingen kunnen worden ingezet.
Er wordt niets opgelegd, we kijken samen naar een vorm die bij jou past. Iedereen heeft de behoefte om er te mogen zijn. Door middel van deze therapie bepaal jij hoe dat eruitziet en komt er ook weer ruimte voor creativiteit.

Samen werken aan een ontspannen ‘zijn’
De behandelroute bestaat uit fases, die in elk geval uit 8 sessies bestaat. Dat betekent dat je minimaal 8 sessies doorloopt om tot een eerste afronding of tussenevaluatie te komen. Na iedere evaluatie kan de behandeling worden gestopt of worden voortgezet. Dan worden de persoonlijke doelen verder aangescherpt en verdiept.

Op deze manier aan jezelf werken is enorm waardevol. Je kunt weer echt jezelf zijn, vol vertrouwen in het leven staan en sterke relaties met anderen onderhouden. Maar dit proces aangaan kan ook heel spannend aanvoelen. Dat is heel normaal en begrijpelijk. Als professional en als mens blijf ik van begin tot eind naast je staan, totdat je weer met een goed gevoel de wereld in stapt.