Tarieven

Wat je uiteindelijk kwijt bent aan de therapie verschilt per traject. Voor meer informatie over jouw persoonlijke situatie kun je altijd contact met me opnemen.

Basis & Gespecialiseerde Zorg
Wanneer er sprake is van een samenwerking met een BIG geregistreerde hoofdbehandelaar wordt de therapie vergoed door de zorgverzekeraar.

Aanvullende Zorg
Maak je gebruik van vaktherapie (de overkoepelende naam voor beeldende therapie, danstherapie, muziektherapie en psychomotorische therapie) dan krijg je dat vergoed vanuit je aanvullende verzekering.
Op de site van de zorgwijzer kun je zien welke zorgverzekeraars deze therapie vergoeden binnen het aanvullende pakket. Movedby is aangesloten bij de FVB en de NFG voor vaktherapie. Voor werkgerelateerde klachten kan ook een supervisie- of coachingstraject worden aangevraagd door de werkgever.

Privacy & Zelf Betalen
Soms wil je niet dat de zorgverzekeraar of andere instanties weten dat je in therapie bent. Dan worden de tarieven afhankelijk van intensiteit en frequentie met elkaar afgestemd. In de praktijk MovedBy hechten veel waarde aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. Wij doen er dan ook alles aan om uw privacy te waarborgen en we gaan zorgvuldig om met uw gegevens. We houden ons vanzelfsprekend aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Let op
Legitimatie is wettelijk verplicht voor therapie: neem voor het gesprek je paspoort of identiteitskaart en je verzekeringskaart mee!
Een afspraak is tot 48 uur van tevoren te verzetten of te annuleren. Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.